Thursday, April 7, 2011

Traduceri şi traducători…


De multe ori avem nevoie de traducerea unor texte dintr-o limbă străină, în general dintr-o limbă de circulaţie internaţională, în speţă din limba engleză. Repede, bine şi ieftin. Şi dacă se poate, bineînţeles ieri…
Acest deziderat este des întâlnit în colaborarea cu majoritatea firmelor, care nu planifică de multe ori nici în buget, nici în schema de alocare a timpului eventualele cheltuieli şi întârzieri datorate traducerii unei documentaţii. Deşi multe companii se bazează pe cunoştinţele propriilor angajaţi, aceste cunoștințe de limbi străine sunt uneori limitate sau insuficiente, sau nu acoperă un spectru mai larg de domenii. În această situaţie intervine necesitatea externalizării acestor servicii. În acest moment, soluţia cea mai la îndemână este apelarea la serviciile unui birou de traduceri, care trebuie să rezolve rapid şi eficient problema cauzată deseori de lipsa unei coordonări suficiente la nivelului companiei, după mottoul: lasă pe mâine că poate nu mai trebuie, pentru ca "mâine" să ne dăm seama de fapt că documentaţia trebuia tradusă deja de ieri. Şi atunci intervine replica de acum celebră: "Când aveţi nevoie de documente?" - "Ieri". Bineînţeles că există pretenţia ca această activitate să se desfăşoare la acelaşi nivel de calitate indiferent de timpul alocat, fără a lua în calcul faptul că o activitate intelectuală nu este multiplicabilă strict matematic ca la producţia în serie.

Dacă generaţiile de după 1989 au avut şansa de a studia în şcoală, în timpul studiilor universitare sau ulterior în cadrul unor cursuri de limbi străine anumite limbi de circulaţie internaţională, nu întotdeauna acelaşi lucru se poate spune despre persoanele mai în vârstă, care au fost instruite în special în limba rusă, care, după căderea comunismului, şi-a pierdut din relevanţă, fiind înlocuită aproape invariabil de limbile engleză, franceză şi germană, iar în ultimul timp, limba italiană şi spaniolă căpătând accente noi, rezultate mai ales din numărul mare de persoane plecate la muncă în străinătate.