Wednesday, June 16, 2010

MASTERAT TRADUCTOLOGIE - TERMINOLOGIE

Director program: conf. dr. Anca Greere
Contact: anca.greere@softwaredesign.ro


Program membru rețeaua European Master’s in Translation, Comisia Europeană

1. Calificarea: TRADUCĂTOR SPECIALIZAT, TERMINOLOG, REVIZOR

2. Durata studiilor: 2 ani

3. Concursul de admitere:

a) PROBA SCRISĂ
Limba I (engleză, franceză, germană, spaniolă, la alegere): traducere spre limba română cu comentariu în limba străină, tehnoredactare informatizată (traducerea se efectuează direct pe calculator, respectând formatarea documentului inițial).
Limba II (engleză, franceză, germană, spaniolă, la alegere, alta decât limba I): test de competență lingvistică (gramatică și vocabular).
Limba română: test de competență lingvistică, se evaluează corectitudinea morfo-sintactică, ortografică și semantică, capacitatea de redactare.
b) PROBA ORALĂ
Interviu – propunere de proiect terminologic (discuție: domeniu de interes, surse de documentare etc.)
Tematica de examen:
- procesul traducerii; modalități de elaborare a unei traduceri; aspecte culturale în traducere;
- noțiuni de terminologie;
- tehnoredactare computerizată: cunostințe de bază în programul Word.

4. Bibliografie:
ADAB, B. and SCHÄFFNER, C. (eds.) (2000) Developing Translation Competence. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins
BAKER, Mona (1992) In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge
CIOBANU, Georgeta, Elemente de terminologie, Ed. Mirton, Timisoara, 1998
GREERE, Anca, Translating for Business Purposes, Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2003
MOUNIN, Georges, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 1963, cap. 5
ROBINSON, Douglas, Becoming a Translator , Routledge, 1997, cap. 4, pp. 93-108
INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA, Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar , ed. 2006

5. Date de admitere:
DEPUNERE DOSARE: 1 - 5 septembrie 2010
PROBA SCRISĂ: 7 septembrie 2010, ora 15:00 (prima serie), 8 septembrie, ora 9:00 (a doua serie)
PROBA ORALĂ: 9, 10 septembrie 2010.