Saturday, May 21, 2011

Apostilă şi supralegalizare

Începând cu data de 1 noiembrie 2004 au devenit aplicabile dispoziţiile Legii nr. 142/2004 privind modificarea articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.
Apostilarea actelor care intrau în competenta Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Relaţii Consulare (certificat de căsătorie, certificat de naştere, certificat de deces, certificat de cazier judiciar, adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei, actele de studii, adeverinţe medicale, certificate de botez, cununie, adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, adeverinţe de calificare în diverse meserii), se va efectua de către prefecturi. Copiile şi traducerile actelor, legalizate la notar, se vor apostila de către Curţile de Apel.
Prin înţelegeri bilaterale sunt scutite de legalizarea actelor cetăţenii din: Albania, China, R.P.D. Coreeană, Republica Moldova şi Polonia. Menţionăm că aceste ţări nu sunt părţi la Convenţia de la Haga.
Actele se apostilează pentru ţările membre ale Convenţiei de la Haga: Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia – Herţegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Columbia, Croaţia, Cipru, Cehia, Estonia, Elveţia, El Salvador, Fidji, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Iugoslavia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I.Macedonia, Malawi, Malta, M. Britanie şi Irlanda de Nord, Insula Marshal, Mexic, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelandă, Olanda, Panama, Portugalia, România, Rusia, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Suedia, Tonga, Trinidad, Tobago, Turcia, SUA, Ucraina, Ungaria, Venezuela.
Actele se pot prezenta pentru apostilare sau legalizare personal sau prin mandatar (pe bază de procură notarială).
Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe baza de procură notarială sau procură întocmită la o Ambasadă ori misiune diplomatică romanească).
Apostila se aplică pe actul original. Dacă pe actul pe care urmează să fie aplicată apostila nu este suficient loc, se va ataşa o alonjă pe care se aplică şi se completează apostila, iar pentru documentele înfoliate apostila se aplică pe un autocolant alb.
După verificarea documentelor depuse, se va proceda la aplicarea apostilei şi completarea acesteia. Activitatea de aplicare a apostilei se efectuează de către Secretarul general al Instituţiei Prefectului.
Actele pe care se poate aplica apostila sunt:
 • certificate de naştere, în original, emise după 1996;
 • certificate de căsătorie, în original, emise după 1996;
 • certificate de deces, în original, emise după 1996. (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile care le-au eliberat pe cele vechi.)
 • certificate de cazier judiciar, în original, eliberate cu cel mult 30 zile în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti;
 • adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul roman, în original, eliberate de formaţiunile judeţene de evidentă informatizată a persoanei, respectiv Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti, telefon: 413.54.42;
 • actele de studii, în original, vizate în prealabil de ministerul emitent;
 • adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la Ministerul Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, telefon: 313.75.01;
 • certificate de botez / cununie, în original, vizate în prealabil de direcţia Judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 40, sector 2, telefon: 211.81.16;
 • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vanca nr. 9, sector 1, Bucureşti;
 • adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Direcţia Generală Forţă de Muncă, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1, Bucureşti, telefon: 311.02.02;
 • certificate de origine a mărfurilor, vizate în prealabil de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti sau camerele de comerţ şi industrie judeţene, după caz;
 • facturi comerciale, vizate în prealabil de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti sau camerele de comerţ şi industrie judeţene, după caz;
SUPRALEGALIZAREA
Actele oficiale, îndeosebi traducerile legalizate notarial pentru a putea fi folosite în străinătate sunt supuse procedurii supralegalizării spre a li se garanta autenticitatea semnăturilor şi a sigiliului. Prin supralegalizare se previne astfel falsificarea actelor oficiale întocmite de autorităţile unui stat şi care produc efecte juridice pe teritoriul altui stat. Deci, actele notariale care vor fi folosite în străinătate, în ţările nemembre Convenţiei de la Haga, trebuie sa fie supralegalizate de Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe, în această ordine. După îndeplinirea acestor operaţiuni între instituţiile statului, actul notarial este supus supralegalizării la misiunea diplomatică sau oficiul consular străin din România.
Aceeaşi procedură se aplica şi pentru actele notariale îndeplinite de un notar străin pentru a fi folosite în România.
În dreptul intern, această procedură este prevăzută de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, care stabileşte că documentele oficiale întocmite sau legalizate de către o autoritate străină pot fi folosite în fata instanţelor române numai dacă sunt supralegalizate, pe cale administrativ-ierarhică şi în continuare de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Românie, spre a li se garanta astfel autenticitatea semnăturilor şi sigiliului.