Saturday, June 28, 2014

Piaţa traducerilor – un domeniu aflat pe o pantă ascendentă

Globalizarea transformă traducătorii în specialişti căutaţi. Piaţa prezintă o creştere explozivă. În special în domeniul tehnic, serviciile intermediarilor lingvistici sunt foarte căutate. Acest lucru a fost demonstrat de un studiu recent.
Actul de traducere înseamnă multă muncă. Dicţionarele trebuie consultate în mod consecvent, până când este găsită expresia adecvată în limba respectivă. Piaţa traducerilor este o piaţă foarte competitivă. Denumirea meseriei nu este protejată prin lege.
În Germania există aproximativ 40 000 de persoane care sunt active în această branşă aflată într-o permanentă dezvoltare. Piaţa nu este însă facilă, afirmă chiar traducătorii. Deja există probleme la definirea meseriei de “traducător”. În Republica Federală Germania, această denumire nu este protejată prin lege. Astfel, oricine, chiar şi fără o calificare corespunzătoare, se poate autodenumi “traducător” şi poate lucra ca atare. “Sunt pur şi simplu prea mulţi traducători pentru o piaţă atât de mică”, afirmă mulţi traducători.
La traducerea unor documente oficiale, acte sau în faţa autorităţilor, situaţia este reglementată prin cadrul legal. Acest lucru poate fi realizat numai de către traducători autorizaţi. Traducătorii pot fi autorizaţi pe mai multe limbi. Însă numai cu traduceri legalizate nu se poate ajunge departe. Pur şi simplu nu se câştigă suficient, afirmă majoritatea traducătorilor. Din acest motiv, traducătorii colaborează cu alţi colegi, iar prin biroul acestora se intermediază comenzi, pentru acest serviciu încasându-se un comision. Majoritatea traducătorilor lucrează în acest mod.
Aceste aspecte sunt confirmate şi de un studiu privind piaţa traducerilor în regim liber profesionist din Germania şi se subliniază avantajele colaborării: biroul de traduceri, în calitate de simplu intermediar, poate oferi diferite limbi, ceea ce creşte atractivitatea firmei, iar traducătorii nu trebuie să se ocupe de găsirea de noi clienţi direcţi. Dezavantajul constă în remuneraţie. Tariful de la clienţii direcţi ar fi mai ridicat pentru traducători, iar pentru client preţul ar fi mai mic fără intermediari.
În ceea ce priveşte onorariul unui traducător, spre deosebire de alte meserii liberale, nu există reglementări privind tarifele minime sau maxime, afirmă autorii studiului. Asociaţia Federală a Interpreţilor şi Traducătorilor (BDÜ) întocmeşte la fiecare al doilea an o privire generală asupra tarifelor, însă aceste valori nu sunt obligatorii, ci orientative.
Diferenţele de preţ se orientează în funcţie de volumul şi tipul lucrării. Pentru o traducere standardizată a unor documente, clienţii plătesc un tarif prestabilit. Textele mai lungi sunt calculate în funcţie de numărul rândurilor, iar în cazul corecturilor sau al unor manuale complete există un tarif orar fix. Acelaşi lucru este valabil pentru interpretare.
În conformitate cu BDÜ, onorariul pentru traducerile din engleză în germană este între 1,27 şi 1,34 EURO pe rând. Un traducător profesionist realizează aproximativ 10 până la 40 de rânduri pe oră. Un rând standardizat cuprinde 50 până la 55 de litere cu spaţii. O pagină este calculată la aproximativ 30 de rânduri. În ciuda încercărilor de a implementa un standard, fiecare traducere reprezintă un caz individual.
În cazul documentelor din România, de exemplu: există multe ştampile cu scris îngust, care trebuie descifrate şi traduse, ceea ce măreşte efortul. Sigur, există şi provocări în această meserie: este interesant să adânceşti o materie, să înţelegi domeniul şi să cauţi termeni corespondenţi în limba ţintă. Traducerea este o activitatea care, în ciuda unui încorsetări lingvistice, necesită multă creativitate.
Un traducător nu poate verifica dacă documentele care sunt prezentate spre traducere sunt reale. Traducătorii certifică numai corectitudinea şi integritatea traducerii. Restul nu se află în domeniul de competenţă al traducătorilor. Însă, în ceea ce priveşte corectitudinea traducerilor, uneori apar expresii eronate, chiar hilare, în special la manualele de utilizare multilingve. Acest lucru este teribil, mai ales că este vorba despre limbi foarte cunoscute ca engleza şi germana.
Tocmai această pereche lingvistică este cea mai cerută în cazul serviciilor de traducere, a arătat un studiu privind piaţa traducerilor. Domeniul tehnic este dominant. Acest lucru se oglindeşte şi în cazul beneficiarilor. Peste 40 de procente din aceştia sunt companii, apoi urmează persoanele private (29 de procente). Cererile din partea firmelor sunt cel mai bine plătite comenzi, în special din cauza relaţiilor economice din ce în ce mai strânse la nivel global.
Canalele de distribuire ale comenzilor sunt diferite, de exemplu prin intermediul unor reviste de specialitate, registre online, pagina proprie de Internet, reclamă pe Internet, registrul oficial al traducătorilor autorizaţi de la tribunal sau al organizaţiei traducătorilor. Nu trebuie uitate nici contactele personale, mai ales că mulţi clienţi rămân fideli unui traducător şi revin cu noi lucrări. În general, traducerile reprezintă un domeniu sezonier, cu o cerere crescândă. Jumătatea “rece” a anului este mai productivă decât anotimpurile calde. Acest lucru prezintă însă şi anumite avantaje: pe timpul verii se căsătoresc mai multe perechi, şi atunci sunt necesare servicii de interpretare mai frecvente, unde se îmbină plăcutul cu utilul.